Feiermesternes Landsforening

Feiermesternes Landsforening

v/Karianne Hjelseth Mæhlum

Vestbysvingen 26A – 0976 Oslo.

Norway

 

E: postmaster@feiermester.org

T: 970 33 503

www.feiermester.org

 

Organisasjonsnr. 991854118

Kontonummer: 9005 08 34718

 

Annonsekontakt:

Tom Erik Galambos

E: web@feiermester.org

T: 919 94 771

Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i 1945 og er en uavhengig landsomfattende interesseorganisasjon for feiere. Landsforeningen er bygget opp av en sentral ledelse, samt lokalavdelinger i fylkene. Foreningen er medlem i den Europeiske Skorsteinsfeiermester føderasjonen (ESCHFOE).

 

FLF har som formål å fremme den faglige utvikling innen feierfaget, og å bidra til opplysninger om feierfaget og dets gjøremål. Landsforeningen gir ut et tidsskrift, Miljø & Brann 4 ganger i året. FLF har sterkt fokus på brannforebyggende arbeid og da spesielt i tilknytning til bolig. Deriblant gode, sikre og energieffektive og miljøvennlige fyringsanlegg.

 

Under paraplyen til FLF har vi flere loake fylkesforeninger og teller i overkant av 900 medlemmer fra hele landet.

 

Disse lagene er:

Agder skorsteinsfeierforening

Feiermesternes landsforening avd. Østforld

FLF Vestforld og Buskerud feierlaug

Hedemarkensfeiernes forening

Hordaland Fylkesforening

Møre og Romsdal feierforening

Oppland og Nordre Buskerud feierforening

Oslo og Akershus feierlaug

Sogn og Fjordane feierforening

Telemark feierforening

Trøndelag feierlaug

 

Copyright @ All rights reserved