Program

Dag 1

09:00 - 10:00 Registrering

10:00 - 10:45 A-krim om sitt arbeid og hvordan feieren kan bidra. (Politiet)

10:45 - 11:00 Pause

11:00 -12:00 A-krim om sitt arbeid og hvordan feieren kan bidra. (Politiet)

12:00 - 13:00 Elektriske brannfeller (DLE Haugaland)

Lunsj 13 – 14:00

14:00 - 15:00 Feieren sin fremtid (Tom Erik Galambos)

15:00 - 15:15 Pause

15:15 - 16:15 Info om inergen og mobilt-inergen anlegg (Fire Eater Norge AS)

16:16 - 17:30 Årsmøte for medlemmer av FLF - Vest

 

Festmiddag klokken 19:00

 

 

DAG 2

09:00 - 09:45 Tilsyn ved gass ildsteder (Johan B. Langfeldt)

09:45 - 10:00 Pause

10:00 - 11:30 Tilsyn ved gass ildsteder (Johan B. Langfeldt)

11:30 - 12:15 Lunsj

12:15 - 14:00 Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper (Cathrine Postl Borg og Ingvild Hoel Rise)

 

 

 

Copyright @ All rights reserved