Nermoen

Øyvind Nermoen

52 år, branninspektør og koordinator bekymringsmeldinger for 10 eierkommuner i Rogaland Brann og redning IKS.

27 år i brannvesenet, med arbeidserfaring fra feiervesenet, beredskap og brannforebyggende avdeling.

Har de siste 5 år i hovedsak arbeidet med mottak og behandling av bekymringsmeldinger, sitter i samarbeidsgruppe som samarbeider med a-krim rogaland (arbeidsmarkedskriminalitet), hvor brannsikkerhet ved innkvartering av arbeidsinnvandrere er ett av satsingsområdene.

Representant i ROGBR`s Trygg Hjemme gruppe.

 

Copyright @ All rights reserved