Magne Marstein

Magne Marstein

Arbeidssted: Lillehammer Region brannvesen

Arbeidsområde: Kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal

Stilling: Avd.leder forebyggende

Yrkeserfaring: 22 år som feier/feiermester, 14 år i brann, siste 3 som avd.leder

Copyright @ All rights reserved