Forelesere

Trykk på navnet til foreleseren for å lese mer

Foreleserne til årets Kunnskapsdager har et bredt spekter av kompetanse. De vil formidle relevant fagkunnskap innen brannforebyggende arbeid.

Copyright @ All rights reserved