Forelesere

Foreleser listen er ikke helt komplett, men vi arbeider for at dette skal være klart innen 4. mars.

Foreleserne til årets Kunnskapsdager har et bredt spekter av kompetanse. De vil formidle relevant fagkunnskap innen brannforebyggende arbeid.

Copyright @ All rights reserved